Selecteer een pagina

Webinar: verbeteren van de luchtkwaliteit op scholen – 2 juni 2022 (nieuwe datum)

16 mei 2022 | Event Luchtkwaliteit, Events

Aan de slag met het verbeteren van de luchtkwaliteit op jouw school. Meet, weet en kom in actieSlechte luchtkwaliteit op scholen

De slechte luchtkwaliteit op scholen en de effecten daarvan op gezondheid en productiviteit van leerlingen en docenten zorgen al langere tijd voor maatschappelijke onrust. Vanuit instanties en de overheid is er gelukkig nu nadrukkelijker aandacht voor het oplossen van dit probleem.

De oplossingen die worden aangedragen zijn echter complex en duur: het vervangen van ventilatiesystemen kost per ruimte soms tienduizenden euro’s en dit is op de korte-termijn geen oplossing.

Hoe kan je als school of scholengemeenschap wél direct stappen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren? En hoe doe je dat op een kosteneffectieve en slimme manier?

 

Onderwerpen die tijdens de webinar aan bod komen

In deze webinar zullen Juniper Networks en Cobra Systems/Climate

  • duiden wat de huidige situatie is met betrekking tot luchtkwaliteit op scholen
  • ingaan op de obstakels die scholen tegenkomen als ze aan de slag willen gaan met het meten en verbeteren van luchtkwaliteit in het schoolgebouw
  • uitleggen hoe scholen relatief eenvoudig een accuraat inzicht kunnen krijgen in hun luchtkwaliteit door de inzet van het draadloze netwerk en sensoren
  • vertellen over de aanpak die een scholengemeenschap heeft gekozen om de luchtkwaliteit binnen hun scholen stap voor stap in kaart te brengen en te verbeteren
  • de concrete stappen bespreken die scholen nu al kunnen nemen

Schrijf je in voor deze webinar op donderdag 2 juni en weet na afloop van deze sessie welke concrete stappen jij kan nemen om de luchtkwaliteit op jouw school te verbeteren. 

Over de auteur: Redactie

Draadloos op school is een kennisplatform voor het onderwijs. We willen hiermee directie, facilitair en IT verantwoordelijken binnen instellingen in het primair, voortgezet, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs over het toepassen van draadloze technologie bereiken en informeren.

Meer over luchtkwaliteit