Selecteer een pagina

Luchtkwaliteit op scholen: hoe staan we er voor?

24 september 2021 | Blog, Luchtkwaliteit

Goede luchtkwaliteit is belangrijk. Of het nu gaat om de lucht buiten of in gebouwen en binnenshuis, de kwaliteit van die lucht heeft een direct effect op onze gezondheid.

De luchtkwaliteit op scholen is de afgelopen tijd een veelbesproken onderwerp binnen het onderwijs, vanuit de overheid en in de media. En terecht, want dit betreft scholieren, leraren en ander onderwijspersoneel. In deze blog zetten we een aantal belangrijke cijfers op een rijtje die duiden hoe we er op dit moment voor staan.

80 procent van alle leslokalen voldoet niet aan de minimumkwaliteit voor gezonde lucht

Het AD berichtte hier in 2020 over en verwees hierbij naar berichten van het RIVM.

Een kwart van het ziekteverzuim van leraren hangt samen met de luchtkwaliteit

In hetzelfde krantenartikel bleek dat een deel van de uitval van leraren gerelateerd is aan de slechte luchtkwaliteit op scholen. Tegelijkertijd zijn we door COVID-19 ons nog bewuster geworden van onze gezondheid. “Slechte luchtkwaliteit zorgt in ‘normale tijden’ al voor ziekte en uitval,” zegt Danielle Woestenberg, voorzitter bij CNV Onderwijs in het AD.

Een derde van het onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs acht de luchtventilatie op orde

De klachten over ventilatie die in het nieuwe schooljaar binnenkwamen bij vakbond CNV Onderwijs laten hetzelfde beeld zien. Lees het complete AD artikel hier.

Subsidie van 360 miljoen om acute ventilatieproblemen op scholen op te lossen

Minister Slob kwam met deze subsidie die in fases beschikbaar wordt gesteld aan projecten om onder andere de luchtverversingscapaciteit te verbeteren en koolstofdioxidemeters in onderwijsruimtes te plaatsen.

We zullen u regelmatig op de hoogte blijven houden van ontwikkelingen en duidingen uit de markt en overheid op het gebied van luchtkwaliteit op scholen.

Over de auteur: Redactie

Draadloos op school is een kennisplatform voor het onderwijs. We willen hiermee directie, facilitair en IT verantwoordelijken binnen instellingen in het primair, voortgezet, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs over het toepassen van draadloze technologie bereiken en informeren.

Meer over luchtkwaliteit