Selecteer een pagina

Luchtventilatie in de klas: dit zeggen de experts

30 september 2021 | Blog, Luchtkwaliteit

De ventilatie in klaslokalen laat te wensen over en landelijke media berichten daar regelmatig over. Dat komt de luchtkwaliteit in schoolgebouwen uiteraard niet ten goede. Experts en organisaties die zich inhoudelijk met het binnenmilieu op scholen bezighouden, mengen zich ook veelvuldig in deze discussie. In dit artikel zetten we een aantal kennisdocumenten, inzichten en ander ondersteunend materiaal voor u op een rijtje.

AOb: Gezonde luchtkwaliteit in het klaslokaal

Dit is een informatieve document dat bedoeld is voor onderwijspersoneel over de huidige regels rond luchtkwaliteit. Het bevat verder een stappenplan voor betere ventilatie op scholen.

PO-Raad, VO-Raad en RuimteOK: Handreiking Optimaal Ventileren op Scholen

De handreiking Optimaal ventileren op scholen helpt scholen, schoolbesturen en medewerkers gemeenten die met onderwijshuisvesting te maken hebben om stap voor stap tot optimaal geventileerde scholen te komen.

Bekijk ook de Handreiking coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming

en koeling op scholen voor funderend onderwijs, samengesteld door dezelfde drie organisaties.

TVVL: Corona: nieuwe aandacht voor ventilatie in scholen

Dit artikel is geschreven door adviesbureau BBA Binnenmilieu, TNO en Technische Universiteit Eindhoven en gaat dieper in op het belang luchtverversing en de overdracht van infectieziekten binnen scholen. Ook worden er suggesties gedaan hoe scholen de aanwezige ventilatie kunnen verbeteren en zoomen de experts in op het monitoren van CO2, recirculatie en structurele oplossingen.

Hanzehogeschool Groningen en TU Eindhoven: aanwijzingen dat het binnenmilieu leerprestaties kan beïnvloeden

Deze overzichtsstudie (Engelstalig) duidt dat het binnenmilieu, indien niet op orde, problemen kan geven voor scholieren. Dit gaat onder andere om concentratieproblemen en wordt binnen deze studie bekeken vanuit invloeden door lucht, temperatuur en geluid.

RVO: Programma van Eisen Frisse Scholen 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft dit programma in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geschreven. Het dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw- en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van energiezuinige en gezonde scholen. Op pagina 12 staan specifieke eisen voor luchtverversing.

“Een slecht binnenmilieu in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel,” zo stellen de auteurs.

Over de auteur: Redactie

Draadloos op school is een kennisplatform voor het onderwijs. We willen hiermee directie, facilitair en IT verantwoordelijken binnen instellingen in het primair, voortgezet, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs over het toepassen van draadloze technologie bereiken en informeren.

Meer over luchtkwaliteit