Selecteer een pagina

Draadloze netwerken helpen inzicht te krijgen in luchtkwaliteit op scholen

15 april 2022 | Blog, Luchtkwaliteit

De afgelopen jaren hebben ons veel geleerd over het samenkomen op (grote) binnenlocaties zoals scholen. Een belangrijk inzicht is dat de luchtkwaliteit ter plaatse een belangrijke graadmeter is om je als bezoeker veilig te voelen, en ook feitelijk veilig en gezond te zijn. 

Bevindingen, zoals vanuit dit onderzoek, tonen immers aan dat de verspreiding van COVID, en meer algemeen virussen, vooral binnen gebouwen via aerosolen in de lucht plaatsvindt in ruimtes waar (veel) mensen over het algemeen langere tijd samen zijn.

Daarnaast zien steeds meer gebouwbeheerders in dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de luchtkwaliteit, waardoor de gebouwen onder beheer aantrekkelijker worden voor huurders.

Gezonde lucht = goed nieuws

Recent hebben de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs, de PO- en VO-raad en de VNG met elkaar afgesproken dat elk klaslokaal een CO2-meter krijgt om te controleren of leerlingen en docenten genoeg gezonde lucht inademen. Het is goed nieuws dat vanuit de overheid nu concreet actie op dit onderwerp ondernomen wordt. 

De vervolgvraag die het wel oproept: hoe pak je het meten, maar ook weergeven en beïnvloeden van de luchtkwaliteit op jouw schoollocatie eigenlijk aan? 

Alleen meten niet voldoende

Lukraak een aantal CO2-meters ophangen zonder vooraf concrete doelen te hebben gesteld, biedt weinig meerwaarde. Als CO2-meters zonder visie, willekeurig worden gebruikt, geeft dit bovendien geen reëel beeld van de luchtkwaliteit in schoolgebouwen. 

Goede meetapparatuur ophangen en hierbij rekening houden met de algemene uitgangspunten van bijvoorbeeld virusverspreiding brengt je al een stap verder. Met het creëren van de ideale setup om continu, stabiel en foutloos te kunnen meten en dit real-time inzichtelijk en stuurbaar te maken, brengt inzicht in luchtkwaliteit pas echt op een hoger niveau. En met die inzichten kan je vervolgens gericht maatregelen treffen.

De kracht van Wireless locatiebepaling en slimme sensoren

Juniper Networks en Cobra Systems hebben de handen ineen geslagen om een totaaloplossing te bieden voor het meten, voorspellen en beïnvloeden van de luchtkwaliteit op binnenlocaties. Juniper Networks levert draadloze netwerkapparatuur met geavanceerde analytics en indoor positioning. Cobra Systems heeft met haar merk Cobra Climate een slimme Climate Sensor en Dashboard ontwikkeld om de indoor luchtkwaliteit meetbaar en stuurbaar te maken. 

Door de Juniper Networks apparatuur te koppelen aan de software van Cobra Systems, kunnen facilitair- en IT-verantwoordelijken op scholen de luchtkwaliteit en bezetting van ruimtes in schoolgebouwen in de gaten houden en gericht maatregelen nemen. Het werkt als volgt:

– de CO2-meters versturen continu meetdata via de draadloze netwerkapparatuur, die ook zorgt voor Internet connectiviteit door het hele gebouw

– door de CO2-data te combineren met de locatiebepaling van verbonden gebruikers, kunnen beheerders de (mogelijke) oorzaken van slechte luchtkwaliteit vaststellen 

– het dashboard visualiseert de inzichten van de gecombineerde data zodat beheerders gericht iets kunnen doen als de luchtkwaliteit bepaalde waarden overstijgt.

Wil je meer weten hoe je binnen jouw school hiermee aan de slag kan gaan en kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op of schrijf je in voor de webinar.

Over de auteur: Cobra Systems

Cobra Climate, een merk van Cobra Systems, maakt het binnenklimaat inzichtelijk met slimme sensoren zodat mensen zich goed en veilig voelen op locatie. https://cobraclimate.com

Meer over luchtkwaliteit